I den første uka i juli har vi reist rundt og møtt folk fra hele den nye
storkommunen. Vi har besøkt Ballangen/Kjeldebon, Beisfjord, Skjomen,
Bjerkvik og Narvik. På veien har vi møtt mange flotte mennesker med ulik
bakgrunn og på ulike bosteder, men som alle har et ønske om å bidra til noe
positivt i den felles paraplyen vi snart er sammen under. Håper alle har en
fantastisk sommer, så gleder vi oss til å ta fatt på direktesendingene i siste uka
av august.